Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

6458 5694

March 22 2015

7333 5185 500
Reposted fromthesmajl thesmajl
1428 99fb
Reposted fromrazemosobno razemosobno

March 21 2015

ludzie krzyczą, biją i nienawidzą
ludzie ranią, oszukują i nie wybaczają
ludzie odchodzą, nie myślą i nie szanują
ludzie są okropni, źli i bezlitośni
ja krzyczę, biję, nienawidzę 
ranię, oszukuję, nie wybaczam 
odchodzę, nie myślę, nie szanuję
jestem okropna, zła i bezlitosna
a jednak najbardziej w świecie pragnę, by ktoś mnie taką, jaką jestem 
pokochał
— anonim, którego znam
Reposted byrazemosobnocytatynecropixiecytatycytatyadeeecorazonCzarnyKapturflyingheartduuuliiammistakezaufajswojemuscenarzysciebansheberabirszaOnly2youzamknioczygingerowaaperfecttimemuzyczkamisseverythingIzUuUnieuciekaj

March 15 2015

5783 fc9c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaeta eta

March 13 2015

8409 a778 500
Reposted byrazemosobnoajemstrongiwiikiwi

March 04 2015

Idea szczęścia staje się w cywilizacjach indywidualistycznych ideą najważniejszą [...]. Nigdy niewątpliwie w historii ludzkości nie znaliśmy tak powszechnego i tak potężnego, a zarazem tak naiwnego i ślepego wołania o szczęście.
— Edgar Morin, "Duch czasu"

January 25 2015

KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"

January 19 2015

6250 a883 500
Depresja.
Reposted frompiehus piehus viaottopilotto ottopilotto

January 14 2015

może kiedyś wreszcie ktoś zakocha się we mnie szaleńczo.

a może wcześniej potrąci mnie tramwaj.

też nieźle to brzmi.

i na dodatek jest bardziej prawdopodobne.

January 04 2015

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.
Reposted fromempathetic empathetic viaeta eta

December 16 2014

skóra boli od niedotykania

December 13 2014

November 25 2014

Reposted fromkarloska karloska viaboutade boutade

November 18 2014

8913 1531 500
Reposted byiwiikiwi iwiikiwi

November 15 2014

Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo

November 08 2014

November 07 2014

3528 fda7 500
Reposted bySic616 Sic616

November 02 2014

Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaeta eta

October 29 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl